Erbulak Yazarlık Evi

Erbulak Yazarlık Evi 2014 yılından beri “ErbulakEvi”nin çok önemli bir
parçasıdır.
Her yıl 60’dan fazla yazarlık atölyelerine katılmak, kendi içindeki yazarı
bulmak için çaba gösteren “yazar adayı”nı konuk etmiştir.
Bu blog yazar ve yazar adaylarımızın yazılarını sergileme alanıdır.