Anton ÇEHOV sınıfı,

Kitap  Yazma sınıfı olup Hakan Akdoğan başkanlığında birebir hocayla kitaplarını yazarlar.